درباره ی ما

 

دوکو پایه گزاری شد، تا مرکزی برای خرید محصول با کیفیت خراسان باشد

 

دوکو:بررسی ،انتخاب و محصول باکیفیت

دوکو پایه گذاری شد تا هموطنان گرامی بتوانند سوغات جنوب خراسان را با کیفیت مرغوب بدون واسطه با قیمت مناسب تهیه کنند