توضیحات محصول

وزن خالص: یک مثقال معادل 4.6 گرم
دارای کد بهداشتی و شماره استاندارد